Ana Sayfa / Yazarlar / BAĞ-KUR BORCU OLANLAR SÜRE DARALIYOR

BAĞ-KUR BORCU OLANLAR SÜRE DARALIYORBAĞ-KUR BORCU OLANLAR SÜRE DARALIYOR İHTİYACIN VARSA ŞİMDİDEN PRİM SATIN AL SONRA ZOR OLACAK

2015/13 Sayılı Genelge ile detaylı ve örnekli olarak ”4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması” detaylı olarak anlatılmıştır.HANGİ SİGORTALILAR KAPSAMDA

30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması kaydıyla;

– Mülga 1479(ESNAF BAĞ-KUR) ve mülga 2926(TARIM BAĞ-KUR) sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

– Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı(TARIM BAĞ-KUR) Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

– 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar,

– Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırılmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

– Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirenlerden, taksitlendirmesi bozulanlar veya taksitlendirilmesinin iptali için talepte bulunanlar,

Geçici 63. madde kapsamında sayılacaktır.

 

SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI ESASI

30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.7.2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirmemeleri halinde, 1.5.2015 – 31.7.2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir.

6552 sayılı Kanun kapsamındaki prim borçlarını yapılandıranların sigortalılıklarının durdurulması

6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat ederek prim borçlarını yapılandıranların, Genelge ekinde  yer alan EK/1  başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

PEŞİN ÖDEYENLER KAPSAM DIŞI KALDI

6552 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirenlerin sigortalılıklarının durdurulması

6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında prim borçlarını taksitlendiren ve tecil talebi bozulmamış olanların, Genelge ekinde yer alan Ek-1’de başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri ve 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla prim borcu bulunması şartıyla, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

 

SİGORTASI DEVAM EDENLER 01/05/2015 BAŞLATILIYOR

Geçici 63. maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle yeniden başlatılır.” hükmü yer almaktadır.

Sigortalılıkları geçici 63. madde gereğince durdurulanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 1.5.2015 itibariyle (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

 

İHYA PAHALI OLACAK

30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 80. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. İhya edilecek süreler belirlenirken, geçici 63. madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde, sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 formülüyle,

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 X 22/30 formülüyle,

hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2015 yılındaki ihya tutarı 22 gün üzerinden hesaplanacak olup, “22” ibaresi prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.

01.05.2008 tarihi dahil 5 yıl ve üzeri prim borcu olanların tamamını ihya etmesi istenir.

Bundan dolayı 12 aydan fazla Bağ-Kur borcu olup ,ileride bu sürelere ihtiyaç duyanlar 12 ay ve fazla süreli Bağ-Kur borcunu da dikkate alarak ,bu işin uzmanı Sosyal Güvenlik Uzmanından destek alarak ihtiyacı kadarını satına alabilir.

İleri de satınalma hem pahalı olacak ,hem de kısmi değil tamamı alınması istenecektir.

Şimdiden süre daralmadan ellerini çabuk tutmaları ,bu işlemi de yaparken 12 ay kuralını atlamamaları gerekmektedir.

Vedat İkili/22.07.2015


Hakkında admin

Ayrıca bakınız

Bağ-Kur Kaydı Olan İşveren SSK’lı olarak Çalışabilirmi?

Bağ-Kur Kaydı Olan İşveren SSK’lı olarak Çalışabilirmi? Vergi mükellefi olup zorunlu esnaf Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların en çok ...

Bir cevap yazın