Ana Sayfa / Yazarlar / Anonim ve Limitedlerde Bağkur

Anonim ve Limitedlerde BağkurAnonim ve Limitedlerde Bağkur

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun (Bağ-Kur) 24 üncü maddesinde; “Kollektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, donatma iştirakleri ortakları anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi ortaklarının” Bağ-Kur sigortalısı olmalarının gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu işlemin istisnası ise Bağ-Kur’lu olmayı gerektirir durumun gerçekleştiği anda başka bir sigorta koluna tabi çalışma var ise bu sigortalılık sona erene kadar bağlı olunan sigorta kolundan prim ödenmeye devam edilmesidir.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan düzenleme ile anonim şirket kurucu ortaklarının eski deyimle Bağ-Kur’lu (5510 sayılı kanuna göre 4/b) olma zorunlulukları ortadan kaldırılmış olup anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket ortaklarının Bağ-Kurlu olma zorunlulukları devam etmektedir.01.10.2008 DEN SONRA ANONİM ŞİRKET KURUCU ORTAKLARI İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ DURUMU

Anonim şirket Kurucu ortakları 01.10.2008 öncesinde sigortaya tabi olarak çalışmalarında 1479 sayılı Kanuna (Bağ-Kur) tabi bulunuyor ve bu anlamda zorunlu sigortalı sayılıyorlardı.[1] Ancak 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle bu zorunluluk ortadan kalkmış ve sadece Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu üyelerinin ve Limited Şirket ortaklarının zorunlu sigortalı olması öngörülmüştür[2]

5510 sayılı kanun sadece Anonim Şirket Kurucu ortaklarının Bağ-Kur’lu olma zorunluluğunu ortadan kaldırmış olup diğer hususlar aynen korunmuştur.

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ VE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SGK TESCİLİ

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Bağ-Kur’ lu olması gereken Limited şirket ortakları ile Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin ortaklık ve yönetim kurulu üyeliklerinin başlangıç ve bitişini SGK ya bildirmeleri ve SGK kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. SGK ya bildirimler dilekçe ile yapılmalı ve dilekçe ekinde ortaklığa ve yönetim kurulu üyeliğine girişi ve çıkışı belgeleyen resmi evraklar yer almalıdır.

Yeni şirket kuruluşlarında ve tescili gerektiren işlemlerde Ticaret Odalarının SGK ve Vergi Dairelerine bildirim yükümlülüğü olmasına ve bu yükümlülüğü yerine getirmesine karşın SGK, uygulamada Ticaret Odasınca yapılan bildirimi dikkate almamaktadır. SGK nın bu bildirimi dikkate almamasının sonucunda Limited Şirket Ortaklarının ve Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin SGK da Bağ-Kur tescili zamanında yapılmamaktadır. Durum böyle olunca da şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri tescillerinin yapıldığını sanırken bu durum şahsi başvuru yapılana kadar işleme alınmamaktadır. Limited şirket ortaklarının ve anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ilerleyen zamanda SGK ya Bağ-Kur tescili için başvurduklarında ise karşılarına ortaklık ve yönetim kurulu üyeliklerinin tescilinden, başvuru tarihine kadar gecikme zamlı olarak sigorta primi ödemek zorunda kalmaktadır.


Hakkında admin

Ayrıca bakınız

Bağ-Kur Kaydı Olan İşveren SSK’lı olarak Çalışabilirmi?

Bağ-Kur Kaydı Olan İşveren SSK’lı olarak Çalışabilirmi? Vergi mükellefi olup zorunlu esnaf Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların en çok ...

Bir cevap yazın